10/10 μόνο εξπέρ: Σου δίνουμε μια φωτό απ’ το γραφείο του σπιτιού, μπορείς να αναγνωρίσεις τη σειρά; Τηλεοπτικά

10/10 μόνο εξπέρ: Σου δίνουμε μια φωτό απ’ το γραφείο του σπιτιού, μπορείς να αναγνωρίσεις τη σειρά;

Σειρές που μας κράτησαν συντροφιά για πολλά χρόνια, με πρωταγωνιστές που τους βλέπαμε στις καθημερινές τους ιστορίες, από το σπίτι αλλά και τις εργασίες τους. Πολλοί από αυτούς τους θυμόμαστε να δουλεύουν στα χαρακτηριστικά γραφεία τους, άλλοι σαν υπάλληλοι, άλλοι σαν επιχειρηματίες, δικηγόροι, διαφημιστές ακόμα και εργοστασιάρχες. Μπορείς να θυμηθείς δέκα πολύ χαρακτηριστικά γραφεία και τις σειρές που τα είδαμε; Μπορείς να καταφέρεις να κάνεις 10/10 μέσα σε 3 μόνο λεπτά;
Παίξε