10/10 ούτε με λυσάρι: Μπορείς από έναν μόνο στίχο να βρεις το τραγούδι, χωρίς να την πατήσεις; Μουσικής

10/10 ούτε με λυσάρι: Μπορείς από έναν μόνο στίχο να βρεις το τραγούδι, χωρίς να την πατήσεις;

10/10 ούτε με λυσάρι: Μπορείς από έναν μόνο στίχο να βρεις το τραγούδι, χωρίς να την πατήσεις;
«Θα φύγει τόσο βιαστικά, σε τι διαφέρεις τελικά απ’ την απάτη;»

10/10 ούτε με λυσάρι: Μπορείς από έναν μόνο στίχο να βρεις το τραγούδι, χωρίς να την πατήσεις;
«Πόρτα στα παλιά κλειδώνω, όλα για σένα…»

10/10 ούτε με λυσάρι: Μπορείς από έναν μόνο στίχο να βρεις το τραγούδι, χωρίς να την πατήσεις;
«Ανεμοστρόβιλος να παίρνεις και να σκορπίζεις ό,τι βρεις»

10/10 ούτε με λυσάρι: Μπορείς από έναν μόνο στίχο να βρεις το τραγούδι, χωρίς να την πατήσεις;
«Δεν γυρίζω πίσω σε χρόνια χαμένα, δεν αλλάζει τίποτα»

10/10 ούτε με λυσάρι: Μπορείς από έναν μόνο στίχο να βρεις το τραγούδι, χωρίς να την πατήσεις;
«Για να σε κρατήσω θα πολεμήσω όσα κι αν μου λένε θα συνεχίσω»

10/10 ούτε με λυσάρι: Μπορείς από έναν μόνο στίχο να βρεις το τραγούδι, χωρίς να την πατήσεις;
«Πιο πολύ θά’ θελα να σ’ εκδικηθώ και να φύγω μα το ξέρω θα γυρίσω»

10/10 ούτε με λυσάρι: Μπορείς από έναν μόνο στίχο να βρεις το τραγούδι, χωρίς να την πατήσεις;
«Δε ξέρω τι με πιάνει ραγίζω, στα ρούχα που φορούσες σ' αγγίζω»

10/10 ούτε με λυσάρι: Μπορείς από έναν μόνο στίχο να βρεις το τραγούδι, χωρίς να την πατήσεις;
«Μες στο σπίτι τα θεριά έχουν άγριες διαθέσεις και ορμάνε»

10/10 ούτε με λυσάρι: Μπορείς από έναν μόνο στίχο να βρεις το τραγούδι, χωρίς να την πατήσεις;
«Πες τι ζητάς τι θες με τουπέ μη λες μόνο υπερβολές»

10/10 ούτε με λυσάρι: Μπορείς από έναν μόνο στίχο να βρεις το τραγούδι, χωρίς να την πατήσεις;
«Ακόμα και στις σφαίρες έχεις άμυνα, μπροστά θα μπω εγώ αν χρειαστεί»

Πίσω