10/10 ούτε με λυσάρι: Μπορείς από έναν μόνο στίχο να βρεις το τραγούδι, χωρίς να την πατήσεις; Μουσικής

10/10 ούτε με λυσάρι: Μπορείς από έναν μόνο στίχο να βρεις το τραγούδι, χωρίς να την πατήσεις;

Πόσο καλό θυμητικό έχεις σε τραγούδια των τελευταίων ετών; Μπορείς να τα αναγνωρίσεις χωρίς να ακούσεις μουσική, μόνο από έναν στίχο τους;

Σου δίνουμε έναν στίχο μόνο από ένα τραγούδι της τελευταίας διετίας και την εικόνα του ερμηνευτή του.

Έχεις 4 μόνο λεπτά να βρεις σωστά και τα τραγούδια. Θα τα καταφέρεις;
Παίξε