Μόνο οι πονηροί απαντούν σωστά: Θα τα καταφέρεις στο πιο δύσκολο τεστ που αποτυγχάνουν και οι διάνοιες; IQ test

Μόνο οι πονηροί απαντούν σωστά: Θα τα καταφέρεις στο πιο δύσκολο τεστ που αποτυγχάνουν και οι διάνοιες;

Η ερώτηση απλή αλλά το πρόβλημα σύνθετο. Όσο περισσότερες σωληνώσεις τόσο πιο σύνθετο το πρόβλημα.

Δώδεκα δεξαμενές συνδέονται μεταξύ τους με ένα δίκτυο σωληνώσεων. Μία βρύση ξεκινάει να χύνει νερό στη δεξαμενή Α.

Ποια δεξαμενή θα γεμίσει πρώτη;

Έλεγξε το δίκτυο, την πορεία του νερού, ξεσκόνισε όλη την φυσική που γνωρίζεις, παρατήρησε καλά το σχήμα και δώσε την απάντησή σου πριν γεμίσει πρώτη η ζητούμενη δεξαμενή.

Προσοχή η απάντηση είναι μοναδική. Μόνο μία δεξαμενή θα γεμίσει πρώτη.

Μόνο οι πονηροί απαντούν σωστά: Θα τα καταφέρεις στο πιο δύσκολο τεστ που αποτυγχάνουν και οι διάνοιες;

 

Λύση

Η σωστή απάντηση είναι ότι θα γεμίσει η δεξαμενή F πρώτη.

Όλοι οι σωλήνες που τροφοδοτούν νερό τα δοχεία L, K, J και I είναι μπλοκαρισμένα οπότε το νερό δε θα περάσει σε καμία από τις δεξαμενές του κατώτερου επιπέδου.

Επομένως το νερό θα ανέβει στο αμέσως επόμενο επίπεδο, το δεύτερο. Εκεί η πιο χαμηλή από όλες τις δεξαμενές είναι η F οπότε θα είναι και αυτή που θα γεμίσει πρώτη.