Το FBI σου δίνει όλα τα στοιχεία: Θα είσαι ο 1/100 που θα βρει τον συνεργό του δολοφόνου; Αστυνομικά

Το FBI σου δίνει όλα τα στοιχεία: Θα είσαι ο 1/100 που θα βρει τον συνεργό του δολοφόνου;

Ένα βράδυ έγινε ένας φόνος στο σπίτι ενός παντρεμένου ζευγαριού με την κόρη και τον γιο τους.

Ένας από αυτούς τους τέσσερις σκότωσε έναν άλλον από τους τέσσερις. Ένας τρίτος από αυτούς τους τέσσερις ήταν μάρτυρας στον φόνο. Ο τέταρτος βοήθησε τον δολοφόνο να σκοτώσει το θύμα.

Τα στοιχεία που έχουμε είναι τα παρακάτω 6:

1. O μάρτυρας και ο συνεργάτης του δολοφόνου δεν έχουν το ίδιο φύλο.

2. Ο πιο μεγάλος σε ηλικία από τους τέσσερις και ο μάρτυρας του φόνου δεν έχουν το ίδιο φύλο.

3. Το πιο νέο άτομο από τους τέσσερις και το θύμα δεν έχουν το ίδιο φύλο.

4. Αυτός που βοήθησε τον θύτη ήταν μεγαλύτερος σε ηλικία από το θύμα.

5. Ο πατέρας ήταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους τέσσερις

6. Ο δολοφόνος δεν ήταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους τέσσερις

Μπορείς μόνο με αυτά τα έξι στοιχεία να βρεις τους τέσσερις ρόλους που είχαν τα τέσσερα μέλη της οικογένειας;

Ποιος ήταν ο δολοφόνος (Δ); Ποιος ο συνεργάτης του (Σ); Ποιος το θύμα (Θ) και ποιος ο μάρτυρας (Μ) του φόνου;

Το FBI σου δίνει όλα τα στοιχεία: Θα είσαι ο 1/100 που θα βρει τον συνεργό του δολοφόνου;

Απάντηση:

Γνωρίζουμε από το 3 ότι το νεώτερο άτομο δεν ήταν το θύμα, από το 4 ότι το νεώτερο άτομο δεν ήταν ο συνεργάτης και από το 6 ότι το νεώτερο άτομο δεν ήταν ο δολοφόνος. Άρα το νεώτερο άτομο ήταν σίγουρα ο μάρτυρας. Άρα υπάρχουν οι παρακάτω πιθανοί συνδυασμοί σε πιθανά σενάρια.

Γηραιότερο άτομο (Πατέρας) Σ Σ Δ

Δεύτερο σε γηραιότητα (Μητέρα) Θ Δ Σ

Δεύτερο νεώτερο σε ηλικία (Γιος) Δ Θ Θ

Νεώτερο άτομο (Κόρη) Μ Μ Μ

Από το 5 ξέρουμε ότι ο πατέρας ήταν ο γηραιότερος, από το 2 ότι το νεώτερο άτομο είναι η κόρη. Άρα ο γιος θα είναι το δεύτερο νεώτερο και η μητέρα το δεύτερο γηραιότερο.

Από τους τρεις πιθανούς συνδυασμούς ο πρώτος είναι αδύνατος γιατί όπως μάθαμε στο 3 το νεώτερο άτομο και το θύμα δεν ήταν από το ίδιο φύλο. Ο τρίτος συνδυασμός είναι επίσης αδύνατος γιατί ο συνεργάτης και ο μάρτυρας ήταν από διαφορετικά φύλα. Άρα ο μόνος συνδυασμός που μένει είναι ο δεύτερος. Η μητέρα είναι ο δολοφόνος, ο πατέρας ο συνεργάτης, η κόρη ο μάρτυρας και ο γιος το θύμα.