Κάτω από 3 λάθη μόνο ρομπότ: Θα κάνεις το 10/10 στο πιο δύσκολο «Κων/νου & Ελένης» κουίζ που δεν έχει ακόμα νικητή; Τηλεοπτικά

Κάτω από 3 λάθη μόνο ρομπότ: Θα κάνεις το 10/10 στο πιο δύσκολο «Κων/νου & Ελένης» κουίζ που δεν έχει ακόμα νικητή;