Άριστα κανείς: Νομίζεις πως μπορείς να θυμηθείς το όνομα 10 πασίγνωστων τηλεοπτικών μαθητών; Τηλεοπτικά

Άριστα κανείς: Νομίζεις πως μπορείς να θυμηθείς το όνομα 10 πασίγνωστων τηλεοπτικών μαθητών;

Άριστα κανείς: Νομίζεις πως μπορείς να θυμηθείς το όνομα 10 πασίγνωστων τηλεοπτικών μαθητών;
Ο μαθητής της «Πολυκατοικίας» λεγόταν…

Άριστα κανείς: Νομίζεις πως μπορείς να θυμηθείς το όνομα 10 πασίγνωστων τηλεοπτικών μαθητών;
Πώς λεγόταν η φοιτήτρια του «Κων/νου και Ελένης»;

Άριστα κανείς: Νομίζεις πως μπορείς να θυμηθείς το όνομα 10 πασίγνωστων τηλεοπτικών μαθητών;
Η μικρή του «Νησιού» ονομαζόταν...

Άριστα κανείς: Νομίζεις πως μπορείς να θυμηθείς το όνομα 10 πασίγνωστων τηλεοπτικών μαθητών;
Η μικρή στους «Λατρεμένους μου Γείτονες» ονομαζόταν...

Άριστα κανείς: Νομίζεις πως μπορείς να θυμηθείς το όνομα 10 πασίγνωστων τηλεοπτικών μαθητών;
Φοιτήτρια στην Ιταλία στην [Ντόλτσε Βίτα» η...

Άριστα κανείς: Νομίζεις πως μπορείς να θυμηθείς το όνομα 10 πασίγνωστων τηλεοπτικών μαθητών;
Πώς λεγόταν ο εγγονός της Κικίτσας στο «10' Κήρυγμα»;

Άριστα κανείς: Νομίζεις πως μπορείς να θυμηθείς το όνομα 10 πασίγνωστων τηλεοπτικών μαθητών;
Η σπουδάστρια υποκριτικής στους «Δυο Ξένους» λεγόταν...

Άριστα κανείς: Νομίζεις πως μπορείς να θυμηθείς το όνομα 10 πασίγνωστων τηλεοπτικών μαθητών;
Θυμάσαι το όνομα της μαθήτριας από το «Δέκα λεπτά κήρυγμα»;

Άριστα κανείς: Νομίζεις πως μπορείς να θυμηθείς το όνομα 10 πασίγνωστων τηλεοπτικών μαθητών;
Ο φοιτητής της νομικής στο «Άκρως Οικογενειακόν» ήταν ο...

Άριστα κανείς: Νομίζεις πως μπορείς να θυμηθείς το όνομα 10 πασίγνωστων τηλεοπτικών μαθητών;
O μικρότερος μαθητής του «Ευτυχισμένοι Μαζί» λεγόταν...

Πίσω