50/50 μόνο με θαύμα: 9/10 δεν μπορούν να βρουν την πρωτεύουσα και των 50 χωρών της Ευρώπης! Εσύ; Τηλεοπτικά

50/50 μόνο με θαύμα: 9/10 δεν μπορούν να βρουν την πρωτεύουσα και των 50 χωρών της Ευρώπης! Εσύ;