10/10 ούτε ο Μπαμπινιώτης: Θα βρεις πώς γράφονται 10 λέξεις που όλοι νομίζουν πως ξέρουν την ορθογραφία τους; Ορθογραφίας

10/10 ούτε ο Μπαμπινιώτης: Θα βρεις πώς γράφονται 10 λέξεις που όλοι νομίζουν πως ξέρουν την ορθογραφία τους;

1.
Βρες το σωστό:
2.
Ποιο είναι το σωστό;
3.
Το σωστό είναι:
4.
Βρες το σωστό:
5.
Ποιο είναι το σωστό;
6.
Το σωστό είναι:
7.
Βρες το σωστό:
8.
Το σωστό είναι:
9.
Ποιο είναι το σωστό;
10.
Το σωστό είναι:
Δες το αποτέλεσμα σου
Το αποτέλεσμα μου: # στα 10!

Πίσω