Κάτω από 9/10 ντροπή: Θα απαντήσεις σωστά σε 10 ερωτήσεις για τον εθνικό ύμνο που γνωρίζει και ένα παιδί δημοτικού; Γνώσεων

Κάτω από 9/10 ντροπή: Θα απαντήσεις σωστά σε 10 ερωτήσεις για τον εθνικό ύμνο που γνωρίζει και ένα παιδί δημοτικού;

Κάτω από 9/10 ντροπή: Θα απαντήσεις σωστά σε 10 ερωτήσεις για τον εθνικό ύμνο που γνωρίζει και ένα παιδί δημοτικού;
Έμεινε γνωστός ως «εθνικός ύμνος», το όνομα του ποιήματος είναι: Ύμνος εις την…..

Κάτω από 9/10 ντροπή: Θα απαντήσεις σωστά σε 10 ερωτήσεις για τον εθνικό ύμνο που γνωρίζει και ένα παιδί δημοτικού;
Συνεχίζουμε στα εύκολα. Ποιος ποιητής έγραψε τους στίχους;

Κάτω από 9/10 ντροπή: Θα απαντήσεις σωστά σε 10 ερωτήσεις για τον εθνικό ύμνο που γνωρίζει και ένα παιδί δημοτικού;
Ενώ την μουσική την έγραψε ο....

Κάτω από 9/10 ντροπή: Θα απαντήσεις σωστά σε 10 ερωτήσεις για τον εθνικό ύμνο που γνωρίζει και ένα παιδί δημοτικού;
Σε ποιο ελληνικό νησί γράφτηκε ο ύμνος το 1823;

Κάτω από 9/10 ντροπή: Θα απαντήσεις σωστά σε 10 ερωτήσεις για τον εθνικό ύμνο που γνωρίζει και ένα παιδί δημοτικού;
Ενώ έναν χρόνο αργότερα τυπώθηκε στο....

Κάτω από 9/10 ντροπή: Θα απαντήσεις σωστά σε 10 ερωτήσεις για τον εθνικό ύμνο που γνωρίζει και ένα παιδί δημοτικού;
Το ποίημα συνδυάζει στοιχεία από τον κλασικισμό αλλά και τον....

Κάτω από 9/10 ντροπή: Θα απαντήσεις σωστά σε 10 ερωτήσεις για τον εθνικό ύμνο που γνωρίζει και ένα παιδί δημοτικού;
Οι στροφές του εθνικού ύμνου είναι....

Κάτω από 9/10 ντροπή: Θα απαντήσεις σωστά σε 10 ερωτήσεις για τον εθνικό ύμνο που γνωρίζει και ένα παιδί δημοτικού;
Από όλο το ποίημα, πόσες είναι οι στροφές που καθιερώθηκαν το 1865 ως εθνικός ύμνος;

Κάτω από 9/10 ντροπή: Θα απαντήσεις σωστά σε 10 ερωτήσεις για τον εθνικό ύμνο που γνωρίζει και ένα παιδί δημοτικού;
Ο συγκεκριμένος εθνικός ύμνος εκτός από την Ελλάδα χρησιμοποιείται και από την....

Κάτω από 9/10 ντροπή: Θα απαντήσεις σωστά σε 10 ερωτήσεις για τον εθνικό ύμνο που γνωρίζει και ένα παιδί δημοτικού;
Σε ποια γλώσσα έγραψε ο Σολωμός τον εθνικό ύμνο, πριν τα ελληνικά;

Πίσω