Κουίζ: Σου δίνουμε τη χώρα μπορείς να βρεις ποια απ' τις 4 πόλεις δεν βρίσκεται σε αυτή; Γεωγραφίας

Κουίζ: Σου δίνουμε τη χώρα μπορείς να βρεις ποια απ’ τις 4 πόλεις δεν βρίσκεται σε αυτή;

1.
Ποια πόλη δεν βρίσκεται στην Ελβετία;
2.
Ποια πόλη δεν βρίσκεται στην Ισπανία;
3.
Ποια πόλη δεν βρίσκεται στην Πορτογαλία;
4.
Στην Γαλλία δεν βρίσκεται το/η…
5.
Ποια πόλη δεν βρίσκεται στην Ολλανδία;
6.
Στο Βέλγιο δεν βρίσκεται η πόλη…
7.
Ποια πόλη δεν βρίσκεται στην Ιταλία;
8.
Και στη Δανία;
9.
Ποια πόλη δεν θα βρούμε στην Σουηδία;
10.
Ποια πόλη δεν ανήκει στην Αυστρία;
Δες το αποτέλεσμα σου
Το αποτέλεσμα μου: # στα 10!

Πίσω