Κάτω από 8/10 έκλεψες στο Lower: Μπορείς να βρεις τι σημαίνουν 10 λέξεις που μπερδεύουμε συχνά στα Αγγλικά; Αγγλικών

Κάτω από 8/10 έκλεψες στο Lower: Μπορείς να βρεις τι σημαίνουν 10 λέξεις που μπερδεύουμε συχνά στα Αγγλικά;

Πολλές φορές κάποιες λέξεις μας ακούγονται ίδιες με άλλες που γνωρίζουμε τη σημασία τους.

Άλλες φορές έχουμε άλλη αντίληψη για το τι σημαίνει μία λέξη από μια ελληνική της ρίζα.

Μπορείς να βρεις τι σημαίνουν 10 τέτοιες λέξεις της αγγλικής γλώσσας μόνο σε 4 λεπτά;

Ώρα για τεστ λοιπόν…

 
Παίξε