Κουίζ Lower: Σου δίνουμε 10 αγγλικές λέξεις, μπορείς να βρεις πως μεταφράζονται στα ελληνικά; Αγγλικών

Κουίζ Lower: Σου δίνουμε 10 αγγλικές λέξεις, μπορείς να βρεις πως μεταφράζονται στα ελληνικά;

Κουίζ Lower: Σου δίνουμε 10 αγγλικές λέξεις, μπορείς να βρεις πως μεταφράζονται στα ελληνικά;
Τι σημαίνει η λέξη religion;

Κουίζ Lower: Σου δίνουμε 10 αγγλικές λέξεις, μπορείς να βρεις πως μεταφράζονται στα ελληνικά;
Τι σημαίνει η λέξη consequence;

Κουίζ Lower: Σου δίνουμε 10 αγγλικές λέξεις, μπορείς να βρεις πως μεταφράζονται στα ελληνικά;
Η λέξη sufficient μεταφράζεται ως...

Κουίζ Lower: Σου δίνουμε 10 αγγλικές λέξεις, μπορείς να βρεις πως μεταφράζονται στα ελληνικά;
Τι σημαίνει η λέξη assemble;

Κουίζ Lower: Σου δίνουμε 10 αγγλικές λέξεις, μπορείς να βρεις πως μεταφράζονται στα ελληνικά;
Η λέξη indolent μεταφράζεται ως....

Κουίζ Lower: Σου δίνουμε 10 αγγλικές λέξεις, μπορείς να βρεις πως μεταφράζονται στα ελληνικά;
Ενώ η λέξη rude σημαίνει....

Κουίζ Lower: Σου δίνουμε 10 αγγλικές λέξεις, μπορείς να βρεις πως μεταφράζονται στα ελληνικά;
Πως μεταφράζεται η λέξη cordial;

Κουίζ Lower: Σου δίνουμε 10 αγγλικές λέξεις, μπορείς να βρεις πως μεταφράζονται στα ελληνικά;
Τι σημαίνει η λέξη failure;

Κουίζ Lower: Σου δίνουμε 10 αγγλικές λέξεις, μπορείς να βρεις πως μεταφράζονται στα ελληνικά;
H μετάφραση της λέξης parliament είναι...

Κουίζ Lower: Σου δίνουμε 10 αγγλικές λέξεις, μπορείς να βρεις πως μεταφράζονται στα ελληνικά;
Η μετάφραση της λέξης vein είναι...

Πίσω