Τεστ αγγλικών: Αν κάνεις κάτω από 8/10, τότε κόβεσαι στο lower με συνοπτικές διακικασίες Αγγλικών

Τεστ αγγλικών: Αν κάνεις κάτω από 8/10, τότε κόβεσαι στο lower με συνοπτικές διακικασίες

Τεστ αγγλικών: Αν κάνεις κάτω από 8/10, τότε κόβεσαι στο lower με συνοπτικές διακικασίες
Τι σημαίνει η λέξη religion;

Τεστ αγγλικών: Αν κάνεις κάτω από 8/10, τότε κόβεσαι στο lower με συνοπτικές διακικασίες
Τι σημαίνει η λέξη consequence;

Τεστ αγγλικών: Αν κάνεις κάτω από 8/10, τότε κόβεσαι στο lower με συνοπτικές διακικασίες
Η λέξη sufficient μεταφράζεται ως...

Τεστ αγγλικών: Αν κάνεις κάτω από 8/10, τότε κόβεσαι στο lower με συνοπτικές διακικασίες
Τι σημαίνει η λέξη assemble;

Τεστ αγγλικών: Αν κάνεις κάτω από 8/10, τότε κόβεσαι στο lower με συνοπτικές διακικασίες
Η λέξη indolent μεταφράζεται ως....

Τεστ αγγλικών: Αν κάνεις κάτω από 8/10, τότε κόβεσαι στο lower με συνοπτικές διακικασίες
Ενώ η λέξη rude σημαίνει....

Τεστ αγγλικών: Αν κάνεις κάτω από 8/10, τότε κόβεσαι στο lower με συνοπτικές διακικασίες
Πως μεταφράζεται η λέξη cordial;

Τεστ αγγλικών: Αν κάνεις κάτω από 8/10, τότε κόβεσαι στο lower με συνοπτικές διακικασίες
Τι σημαίνει η λέξη failure;

Τεστ αγγλικών: Αν κάνεις κάτω από 8/10, τότε κόβεσαι στο lower με συνοπτικές διακικασίες
H μετάφραση της λέξης parliament είναι...

Τεστ αγγλικών: Αν κάνεις κάτω από 8/10, τότε κόβεσαι στο lower με συνοπτικές διακικασίες
Η μετάφραση της λέξης vein είναι...

Πίσω