Κουίζ Aγγλικών: Σου δίνουμε τη λέξη μπορείς να βρεις τι σημαίνει στα ελληνικά; Αγγλικών

Κουίζ Aγγλικών: Σου δίνουμε τη λέξη μπορείς να βρεις τι σημαίνει στα ελληνικά;

Κουίζ Aγγλικών: Σου δίνουμε τη λέξη μπορείς να βρεις τι σημαίνει στα ελληνικά;
Η λέξη «router» σημαίνει…

Κουίζ Aγγλικών: Σου δίνουμε τη λέξη μπορείς να βρεις τι σημαίνει στα ελληνικά;
Οι Άγγλοι λένε «temperature» και εννοούν...

Κουίζ Aγγλικών: Σου δίνουμε τη λέξη μπορείς να βρεις τι σημαίνει στα ελληνικά;
Την λέξη «lullaby» την ακούς σε πολλά τραγούδια, τι σημαίνει όμως;

Κουίζ Aγγλικών: Σου δίνουμε τη λέξη μπορείς να βρεις τι σημαίνει στα ελληνικά;
Η λέξη «serendipity» στα ελληνικά σημαίνει:

Κουίζ Aγγλικών: Σου δίνουμε τη λέξη μπορείς να βρεις τι σημαίνει στα ελληνικά;
Στα αγγλικά λέγεται «vein», στα ελληνικά;

Κουίζ Aγγλικών: Σου δίνουμε τη λέξη μπορείς να βρεις τι σημαίνει στα ελληνικά;
Η λέξη «empathy» σημαίνει...

Κουίζ Aγγλικών: Σου δίνουμε τη λέξη μπορείς να βρεις τι σημαίνει στα ελληνικά;
Ενώ η λέξη «compilation» μεταφράζεται ως...

Κουίζ Aγγλικών: Σου δίνουμε τη λέξη μπορείς να βρεις τι σημαίνει στα ελληνικά;
H λέξη «exemption» σημαίνει...

Κουίζ Aγγλικών: Σου δίνουμε τη λέξη μπορείς να βρεις τι σημαίνει στα ελληνικά;
Στα αγγλικά «satisfaction», στα ελληνικά;

Κουίζ Aγγλικών: Σου δίνουμε τη λέξη μπορείς να βρεις τι σημαίνει στα ελληνικά;
H λέξη «hitch» σημαίνει....

Πίσω